Sprogpolitik

Dansk
SPROGPOLITIK I NUNATTA ATUAGAATEQARFIA

 

Sprogpolitikken i Nunatta Atuagaateqarfia regulerer sprog i såvel intern som ekstern kommunikation.

Sprog på Nunatta Atuagaateqarfia som bibliotek.

  1. Nunatta Atuagaateqarfia anerkender, at grønlandsk er det officielle sprog og hovedsproget i Grønland. Ansatte på Nunatta Atuagaateqarfia benytter sprogene grønlandsk og dansk.
  2. Standard breve til lånerne er på grønlandsk og dansk, som fx reglementer, hjemkaldelser, åbningstider, arrangements kataloger, hjemmeside mv.
  3. Som udgangspunkt prioriteres grønlandsk over dansk, således at grønlandske versioner mv. nævnes først i tosprogede annoncer, skilte, opslag mv.  
  4. For dansksprogede materialer, skal der også skiltes på grønlandsk. For grønlandsksprogede materialer, skal der også skiltes på dansk, da begge sproggrupper skal kunne forstå skiltene.
  5. På Nunatta Atuagaateqarfia kan telefonopkald, mails og andre henvendelser besvares på begge sprog. Telefonsvareren er indtalt på grønlandsk og dansk.