Groenlandica

Groenlandica er Grønlands national- og forskningsbibliotek.

Groenlandica indsamler, registrerer og bevarer alle værker offentliggjort i Grønland.

Groenlandica er organisatorisk underafdeling af Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands Landsbibliotek. Men er fysisk placeret i universitetsparken, Ilimmarfik. Her er Groenlandicas samling integreret med Universitetsbibliotekets.

Groenlandica indsamler, registrerer og bevarer alle værker offentliggjort i Grønland.

Desuden har Groenlandica til opgave at opbygge et videnskabeligt bibliotek omfattende bøger, tidsskrifter og andet materiale om arktiske forhold og om emner, som har betydning for det grønlandske samfund.

Groenlandica varetager en række sideordnede opgaver, nemlig:

  • Som nationalbibliotek at bidrage til sikringen af den grønlandske kulturarv gennem indsamling, registrering og bevarelse af al udgiven grønlandsk litteratur og publikationer uanset fagområde, sprog, fremtrædelsesform eller kvalitet. Opgaven understøttes af en forordningsmæssigt fastlagt pligtaflevering.
  • Som forskningsbibliotek at opbygge en dækkende samling af udenlandsk litteratur og informationsmateriale om inuit og det arktiske område, herunder indgå i samarbejde med folkebibliotekerne via interurbansystemet og varetage katalogisering af grønlandske publikationer i den landsdækkende fælles biblioteksdatabase.
  • Som kulturformidlingsinstitution at sikre offentlig adgang til samlingerne samt gennem udstillinger, arrangementer, foredrag, kulturudveksling, publikationer o. lign. at formidle viden og oplevelser indenfor den del af landets kulturarv, som biblioteket har ansvaret for.

GLN-nummer:
5790001953812

Orninniarlugu angallatigineqarsinnaasut:
Bussi 2 ilaaffigisinnaavat (unittarfik: Manutooq/Ilimmarfik)
aamma bussi 3 (unittarfik: Siaqqinneq/Ilimmarfik)

Til pressen

Regler for journalister der ønsker at indspille og interviewe ansatte eller lånere til radio eller TV på Nunatta Atuagaateqarfia, herunder Groenlandica:

  • Ledelsen skal spørges, hvis man vil interviewe ansatte eller lånere.
  • Forældrene skal give godkendelse, hvis man vil interviewe børn på Børnebiblioteket.
  • Andre brugere må ikke forstyrres, når der interviewes.

Adresse

Manutooq 1
3900Nuuk

Kontakt

Telefon: +299 38 56 30

Åbningstider

Uge: 14, 30.03 - 05.04
Uge: 14, 30.03 - 05.04
næste ›‹ forrige