Kulturarven

Groenlandicas hovedopgave som nationalbibliotek er at indsamle, bevare og formidle Grønlands kulturarv. Dette er en langt større og meget mere kompliceret opgave end de fleste umiddelbart forestiller sig.

Kulturarven i Groenlandica er ikke kun bøger. Vores samlinger indeholder bl.a. også aviser, plakater, pjecer, musik og film. Gennem pligtafleveringen, der gælder for alt materiale, udgivet i Grønland, kan grønlandske forfattere, forlag, offentlige institutioner, virksomheder, ja også du, være med til at sikre kulturarven for fremtiden.

Groenlandicas hovedfokus er på fysisk bevaring og formidling af samlingerne. Vi har et stærkt ønske om at kunne bevare og formidle sjældne og svært tilgængelige materialer digitalt.