Om Groenlandica

Dansk
Groenlandica er Grønlands national- og forskningsbibliotek som ligger i Nuussuaq, Nuuk.

Groenlandica hører organisatorisk under Grønlands Landsbibliotek, Nunatta Atuagaateqarfia, men er fysisk placeret i universitetsparken, Ilimmarfik. Her er Groenlandicas samling integreret med Universitetsbibliotekets.

Groenlandica indsamler, registrerer og bevarer alle værker offentliggjort i Grønland.

Desuden har Groenlandica til opgave at opbygge et videnskabeligt bibliotek omfattende bøger, tidsskrifter og andet materiale om arktiske forhold og om emner, som har betydning for det grønlandske samfund.

Groenlandica varetager en række sideordnede opgaver:

  • Som nationalbibliotek at bidrage til sikringen af den grønlandske kulturarv gennem indsamling, registrering og bevarelse af al udgiven grønlandsk litteratur og publikationer uanset fagområde, sprog, fremtrædelsesform eller kvalitet. Opgaven understøttes af en forordningsmæssigt fastlagt pligtaflevering.
     
  • Som forskningsbibliotek at opbygge en dækkende samling af udenlandsk litteratur og informationsmateriale om inuit og det arktiske område, herunder indgå i samarbejde med folkebibliotekerne via interurbansystemet og varetage katalogisering af grønlandske publikationer i den fælles biblioteksdatabase.
     
  • Som kulturformidlingsinstitution at sikre offentlig adgang til samlingerne samt gennem udstillinger, arrangementer, foredrag, kulturudveksling, publikationer o. lign. at formidle viden og oplevelser indenfor den del af landets kulturarv, som biblioteket har ansvaret for.