Lektørudtalelse

Forfatter: Hans Michelsen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Denne bog er et vigtigt bidrag til Grønlandsforskningens historie. Mens Mylius-Erichsen, Høeg-Hagen og Jørgen Brønlund drog ud på deres skæbnesvangre Danmark-Ekspedition 1906-08 brugteyngstemanden på baseskibet bl.a. tiden til at skrive dagbog. Denne dagbog har hidtil været utrykt. Den udgives her af Thorbjørn Lorentzen, der dog har frasorteret de mest irrelevante steder.Dagbogen er med til at give et godt indtryk af forholdene omkring Danmark-Ekspeditionen, bl.a. fordi forf. er en god og omhyggelig iagttager. Dele af den er i øvrigt optrykt i Vagn Lundbye: Omkom79'fjorden (1984). Det er meget interessant og nok lidt forstemmende læsning. Den kortfattede form til trods gives et levende billede aflivet i den lange ventetid. Charles Poulsen døde i 1952, ogdagbogen findes nu på Ringkøbing Museum. Udover selve dagbogen findes forskellige småartikler med baggrundsstof. Illustreret med samtidige fotos og faksimilegengivelser af kort m.v. På forsiden enakvarel af Achton Friis.Henvender sig til læsere med interesse for ekspeditioner i de arktiske egne