Katersugaatit immikkut ittut

Greenlandic
Inuppaalussuit nuimasut Kalaallit Nunaanni kulturimut anersaakkullu inuunermut pingaarutilerujussuit atuakkanik, assaannarmillu allakkaminnik, allaqatigiittarsimanernillu Groenlandicap pigilersimasaanik qimatsisimapput.

Inuppaalussuit nuimasut Kalaallit Nunaanni kulturimut anersaakkullu inuunermut pingaarutilerujussuit atuakkanik, assaannarmillu allakkaminnik, allaqatigiittarsimanernillu Groenlandicap pigilersimasaanik qimatsisimapput.

Katersugaatit taamaattut ilaat Kalaallit Nunaat inuilu pillugit katersugaatinut (Nationalsamling) imaluunniit Groenlandicap Katersugaataanut Ilisimatusaatinut ilanngunneqarsimapput. Katersugaatit ilaat immikkut katersugaatigineqarput ilisimatusaatissatut, kulturikkut oqaluttuarisaanermi katersugaatitut aammattaaq Nunatta Inuisalu Oqaluttuarisaanerani piginnittumut pingaarutilittut eqqaassutissatut isigineqarlutik. Katersugaatit tamakku taarserneqarsinnaanngilluinnartut peqqissaarunneqarluinnarlutillu ikuallattussaajunnaarlugit inissisimatinneqarput.

Katersugaatit immikkut ittut tassaapput:

Samuel Petrus Kleinschmidtip Atuagaatai Toqqortaataalu

Oqaasilerituup, ilinniarfissuarmi ilinniartitsisup, qatanngutigiinniani ajoqersuiartortitap aamma ilinniutinik atuakkiortup Kleinschmidtip (1814-1886) atuagaatai, assaannarminik allattugai allaffigeqateqartarsimanerilu pigineqartut imarai.

Oldendowip Katersugaatai

Grønlands Styrelsep pisortarisimasaata Knud Oldendowip (1892-1975) kusanartumik qalilersukkanik Kalaallit Nunaat pillugu Kalaallit Nunaanneersunilu atuakkanik katersugaatai

Svend Frederiksenip Katersugaatai 

Issittumut Inunnillu ilisimasassarsiortartup Svend Frederiksenip (1906-1967) assaannarmik allagai sivisuumik issittumi angalanermini Inunnik apersuinermini allattugaatai.

Jonathan Petersenip Katersugaatai

Ajoqip, ilinniarfissuarmi ilinniartitsisup, erinniortup, ordbogiliortup il.il. Jonathan Petersenip atuakkat, assaannarminik allagai allallu papiaqqat qimatai.

Frederik Nielsenip (Farèp) Katersugaatai

Atuakkat assaannarmillu allakkat atuakkiortup KNR-milu pisortaasimasup Frederik Nielsenip (1905-1991) katersugaatai.

Ove Bakip aviisini aallaatigisanik katersugaatai

Atuakkiortup ukiut 46-t ingerlanerini  aviisini Kalaallit Nunaat pillugu 1832-miit 1988-imut allaatigineqartartunik katersugarisimasai. 

Emil Rosingip katersugaatai

Atuakkat atuagassiallu ilinniartitsisup, politikerip, katersugaasivimmi pisortap, qalipaasup atuakkiortullu Emil Rosingip (1939-2010) pigisimasai

Jonathan Motzfeldtip katersugaatai

Kristian Olsen - Aajup katersugaatai