DVD-t

01.12.18

Apummik inuusaliap filmissalluni nuannaraa. Amerlanerpaamik filmit tallimat atorsinnaavatit.
DVD-t tamani immikkoortortaqarfinniipput. Meeqqanut- inuusuttunut- inersimasunullu atuagaateqarfinnut alakkaagit.