• Bog

Voldtægtsofrets partner - hvordan går det ham?

Undersøgelse af reaktioner og tanker hos partneren til en kvinde, som har været udsat for voldtægt samt en beskrivelse af partnerens rolle i parforholdet efter overgrebet og voldtægtens påvirkning af seksuallivet
Oqaatsit ujarliutit pårørende voldtægt voldtægtsofre

Fetching holdings information.