• Bog

Kortlægningen af Danmark : op til midten af 1800-tallet

Peder Dam (2019)
Efter en indledning om kartografiens historie præsenterer forfatteren en lang række historiske danmarkskort og kort over bl.a. danske byer og kolonier fra 1400-tallet til midten af 1800-tallet. Hvert kort ledsages af kommentarer om ophavsmand og tilblivelse
Oqaatsit ujarliutit historie kartografi kort

Fetching holdings information.