Lektørudtalelse

Atuakkiortoq: Else Kristensen

Titlen Ud af mørket dækker over en bog om unge, voldtægt og andre seksuelle overgreb. Undersøgelser har vist, at kun de færreste ofre går til politiet, og at de i mange tilfælde ikke søger hjælp, fordi de blandt andet har svært ved at overvinde skamfølelsen. Denne bog bekræfter det store mørketal. Den indeholder en række interviews med unge ofre og krænkere og med professionelle voksne: sygeplejerske, politi, unge frivillige, skolefolk, psykolog og forsker. Forfatteren skriver i forordet, at det kun er lykkedes at få to unge mænd i tale, mens han har haft kontakt med mange piger. En styrke er det dog, at få udsagn fra begge sider. Ligeså er det fint, at de unges historier veksler med afsnit med de professionelles saglige udsagn og gode råd. I hvert afsnit er der relevante faktabokse og sort/hvide fotografier af personer og steder. Bogen er indbydende, overskuelig og let at gå til. Den henvender sig primært til unge i folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne, hvor den vil være velegnet som oplæg til diskussion om de forskellige emner. Til hjælp i en undervisningssituation findes et udmærket opgavehefte. Emnet bør ud af mørket, så denne alsidige udgivelse anbefales til alle unge og voksne