Lektørudtalelse

Atuakkiortoq: Finn Windfeldt Hansen

Jens Engberg, prof. i historie ved Århus Univ., tegner i Magten og kulturen et minutiøst billede af dansk kultur og kulturpolitik gennem 150 år, fra Frederik d. 5.'s tid i midten af 1700-tallet hvor A.G. Moltke og J.H.E. Bernstorff styrede politikken frem til tiden omkring år 1900 hvor arbejderbevægelsen fandt fodfæste. Et voluminøst værk på godt 1700 sider hvori Engberg forfægter det synspunkt, at dansk kulturpolitik til alle tider har været et styringsværktøj for magthaverne til at gennemføre deres overordnede politik. En tilgang til emnet som if. Engberg deles af Anders Fogh, jf. Foghs indlæg i den standende værdidebat. Værket er ellers nærmest encyklopædisk i sit sigte, intet synes at mangle: kunst, musik, teater, arkitektur, museer, biblioteker, trykkefrihed, kirke og stat, andelsbevægelse, almuen, skolen, kunststøtte, kvindens stilling, ægteskabet m.v. En fremstilling der synes at afspejle alle facetter af samfundets indretning og udvikling fra oplyst enevælde over stænderforsamlinger til grundlov og spædt demokrati. Et værk rigt i detaljen, sprogligt klart og vedkommende, og formidlet med suverænt overblik, men også med en egen underliggende stilfærdigt insisterende samfundskritisk tone. En tillige flot layoutet udgivelse der umiddelbart synes at "tårne sig op", når emnet er dansk kulturhistorie. Værket må derfor også kunne anvendes i mange sammenhænge