• Avisartikel

Nanok

Om uenighed i forståelsen af regeringens afvisning af Nanoks klage over manglende besejling af kompagniets faciliteter i Nordøstgrønland
Oqaatsit ujarliutit ekspeditioner søfart fangststationer

Fetching holdings information.