• Bog

Kalaallit takussaanngitsut

Interviews med 15 yngre dansk- og dobbeltsprogede grønlændere om deres forhold tl det grønlandske sprog, deres opvækst og dagligdag.
Oqaatsit ujarliutit 2000-2010 grønlandsk sprog sprogdebat

Fetching holdings information.