Biblioteksvederlag Biblioteksvederlag


Biblioteksvederlagsordningen
Biblioteksvederlag ordningen har eksisteret siden 1993. Ordningen blev indført af Landstinget ved en beslutning. Siden har Landstingets Finanslov indeholdt bevilling til formålet. Ordningen administreres i samarbejde med IKIIN. Formålet med ordningen er at støtte grønlandsksproget litteratur.

Hvem tildeles biblioteksvederlaget?
Biblioteksvederlag tildeles følgende personer:

  • Forfattere og oversættere af bøger til grønlandsk. De har desuden ret til at få vederlag for lydbøger.

 

  • Illustratorer og fotografer, dog skal deres værker udgøre mere end 40% af bogen.

 

  • Efterlevende ægtefæller, eller ægteskabslignende samliv af mindst et års varighed, der eksisterede ved den vederlagsberettigedes død sidestilles med ægteskab, kan ansøge.
     


Andre bestemmelser
En bog skal være registreret i Landsbiblioteket inden 1. januar, det år der søges vederlag om. En bog skal være på 32 sider eller derover for at udløse biblioteksvederlag. Der tildeles ingen vederlag til bøger med flere end tre forfattere. Er der tale om to eller tre forfattere, skal vederlaget fordeles ligeligt imellem dem. En oversætter har ret til halvdelen af en forfatters vederlag. Er der flere oversættere til et værk fordeles vederlaget ligeligt imellem oversætterne på samme måde som forfatterne. Redaktører har ikke ret til vederlag.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes og være Nunatta Atuagaateqarfia i hænde senest den 1. juni i ansøgningsåret. Ansøgninger som af trafikale årsager modtages senere end ansøgningsfristen udløser ikke vederlag. Der skal søges hvert år, også selvom man har søgt tidligere år. Det vil med andre ord sige vil man have del i vederlagene skal man søge, eller hvis man søger om de samme titler skal dette også meddeles.

Kalaallit Atuakkiortut får tilsendt ansøgningsskemaer, som de selv fordeler til medlemmerne. Andre som ikke er medlemmer af Kalaallit Atuakkiortut kan rekvirere ansøgningsskemaer enten fra Nunatta Atuagaateqarfia eller hos det lokale bibliotek. 
Husk at tjekke om du har modtaget bekræftelse fra Nunatta Atuagaateqarfia efter, at du har sendt ansøgningen. Hvis du ikke har modtaget bekræftelse senest 1. juni skal du kontakte Nunatta Atuagaateqarfia.


Når ansøgningerne er gennemgået, meddeles ansøgeren skriftligt om antallet af de berettigede værker han/hun har. Er man ikke enig med opgørelsen, har man ret til at klage inden 4 uger efter modtagelsen af opgørelsen til: IKIIN, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

Ved klagesager vurderer IKIIN sagerne, og først derefter kan der beregnes beløbstørrelsen af et vederlag. Vederlag udbetales til ansøgeren via banken. Vederlagene står som regel til udbetaling senest i november.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du ringe eller skrive til Nunatta Atuagaateqarfia og kontakte Henriette Christensen på e-mail: inna@katak.gl eller telefon 34 89 42.Klik her for at hente ansøgningsskema

Klik her for vejledning

 

Besøg nationalbiblioteket  Groenlandica

Besøg os på

Facebook

Læs om musik her 

Få teksten læst op

Adgang for alle

Kalaallit Atuakkiortut
Den Grønlandske Forfatterforening

 

 

© 2016 Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands Landsbibliotek, Central Library of Greenland | Imaneq 26, Postbox 1011, 3900 Nuuk | Tlf.: 32 11 56 | Fax 32 10 11 | e-mail: nalib@katak.gl