Biblioteksvederlag

Dansk
Opfordring til ansøgning

Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, enker/enkemænd eller partnere fra ægteskabslignende samliv kan ansøge om biblioteksvederlag.

Ved den vederlagsberettigedes død bevares retten til vederlaget af den efterlevende ægtefælle. Ægteskabslignende samliv af mindst et års varighed, der eksisterede ved den vederlagsberettigedes død, sidestilles med ægteskab. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen.

Du kan finde ansøgningsblanketten på www.katak.gl og få kopi hos dit lokale bibliotek.

For at komme i betragtning ved udbetalingen i ansøgningsåret skal ansøgningen være Nunatta Atuagaateqarfia i hænde senest den 1. juni 2022. Ansøgninger som af trafikale årsager modtages senere end ansøgningsfristen udløser ikke vederlag.

 

Du kan sende din ansøgning som brev til Nunatta Atuagaateqarfia eller pr. e-mail til nalib@katak.gl.