Biblioteksvederlag

Dansk
Opfordring til ansøgning

Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, enker/enkemænd eller partnere fra ægteskabslignende samliv kan ansøge om biblioteksvederlag.

Ved den vederlagsberettigedes død bevares retten til vederlaget af den efterlevende ægtefælle. Ægteskabslignende samliv af mindst et års varighed, der eksisterede ved den vederlagsberettigedes død, sidestilles med ægteskab. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen.

Du kan finde ansøgningsblanketten på www.katak.gl/biblioteksvederlag eller få kopi hos dit lokale bibliotek.

For at komme i betragtning ved udbetalingen i ansøgningsåret skal ansøgningen være Nunatta Atuagaateqarfia i hænde senest den 1. juni 2023. Ansøgninger som af trafikale årsager modtages senere end ansøgningsfristen udløser ikke vederlag.

Nu kan man ansøge digitalt og alle er velkomne til at benytte denne nye mulighed. Alligevel vil vi gerne opfordre jer til at I stadigvæk benytter det gamle ansøgningssystem ved at sende brev til Nunatta Atuagaateqarfia eller sende e-mail til nalib@katak.gl, da man stadigvæk tester det nye digitale ansøgningssystem.

Ved at klikke på det nedenstående link kan man ansøge digitalt:

vederlag.katak.gl