Biblioteksvederlag

Dansk
Opfordring til ansøgning

Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, enker/enkemænd eller partnere fra ægteskabslignende samliv kan ansøge om biblioteksvederlag.

Ved den vederlagsberettigedes død bevares retten til vederlaget af den efterlevende ægtefælle. Ægteskabslignende samliv af mindst et års varighed, der eksisterede ved den vederlagsberettigedes død, sidestilles med ægteskab. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen.

Du kan finde ansøgningsblanketten på Nunatta Atuagaateqarfia eller få kopi hos dit lokale bibliotek.

For at komme i betragtning ved udbetalingen i ansøgningsåret skal ansøgningen være Nunatta Atuagaateqarfia i hænde senest den 1. juni 2024. Ansøgninger som af trafikale årsager modtages senere end ansøgningsfristen udløser ikke vederlag.

Nu kan man ansøge digitalt og alle er velkomne til at benytte denne nye mulighed. Klik på nedenstående link:

https://vederlag.katak.gl/

Husk at tjekke om du har modtaget bekræftelse fra Nunatta Atuagaateqarfia efter, at du har sendt ansøgningen.  Hvis du ikke har modtaget bekræftelse efter en måned skal du kontakte Nunatta Atuagaateqarfia.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om skemaet, kan du kontakte Minik Lynge e-mail: minik@katak.gl eller telefon 34 89 39.