Ledige stillinger

Nunattta Atuagaateqarfia har 3 ledige stillinger

Litteraturformidler med fokus på grønlandske litteratur og forfatterskab søges til Team Nunarput, Nunatta Atuagaateqarfia.

Nunatta Atuagaateqarfia søger en medarbejder til Team Nunarput til ansættelse pr. 1. maj 2019 eller efter aftale.

Team Nunarput arbejder for synliggørelse og formidling af grønlandsksproget litteratur, forfatterskab og grønlandske værdier.

Ved foredrag, udstilling og arrangementer sikrer vi at grønlandske værdier og skikke inddrages og arrangementer kan afholdes på grønlandsk.

Vi yder biblioteksfaglig konsulentfunktion og kursus for folkebibliotekarer i Grønland.

Arbejdsopgaver:

 • Formidling og fordeling af grønlandsksproget udgivelser til folkebiblioteker i Grønland i samarbejde med teamleder.
 • Medarrangør af udstillinger om grønlandske forfattere og grønlandske forfatterskaber.
 • Føre lager over grønlandsksproget litteratur og udvalgte grønlandsrelaterede udgivelser.
 • Indsamling af årsberetninger fra folkebibliotekerne i Grønland og udfærdige den samlede årsberetning i samarbejde med teamleder.
 • Korrekturlæsning af interne såvel som eksterne tekster på grønlandsk.
 • Udlånsvagter både i børne- og voksenbiblioteket.

Vi forventer, at du:

 • Er minimum bachelor fra Ilisimatusarfik eller har en lignende videregående uddannelse eller uddannet Bibliotekar DB.
 • Er servicemindet og god til at servicere og formidle for forskellige brugergrupper.
 • Er selvstændig og ansvarsfuld.
 • Kan læse og forstå grønlandsk litteratur.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 3. april 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 14

Bolig
Der kan til stillingen ikke anvises personalebolig.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder i Team Nunarput Henriette Christensen inna@katak.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt ande relevante dokumenter ved at trykke "send ansøgning"

Vi modtager ikke ansøgninger via email.

Send ansøgning

 

Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands Landsbibliotek søger en leder til bibliotekets administrative stabsfunktion pr. 1. maj 2019 eller efter aftale.

Nunatta Atuagaateqarfia er folkebibliotek for Nuuk og centralbibliotek for Grønland. Groenlandica, Nationalbiblioteket som organisatorisk hører under Nunatta Atuagaateqarfia, er fysisk placeret i Ilimmarfik.

Som leder af den administrative stabsfunktion vil du referere til bibliotekschefen.

Ligeledes vil du være nøglepersonen til den løbende kontakt til Økonomi og Personalestyrelsen i Selvstyret samt til bibliotekets overordnede administrative myndighed som er Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Dine arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for bibliotekets driftsøkonomi, som både indeholder driftsregnskab og en del projektregnskab
 • Udarbejde måneds- og kvartalsvise budgetopfølgninger gennem sparring med bibliotekschefen og de øvrige teamledere om aktiviteter, opgaver mv.
 • Sikre en solid økonomistyring på tværs af bibliotekets teams ved udarbejdelse af bibliotekets budget i samarbejde med bibliotekschefen og de øvrige teamledere
 • Bistå teamledere i den økonomiske styring
 • Lede, udvikle og optimere administrationsstabens øvrige medarbejderes arbejdsgang
 • Ansvarlig for sikring af implementeringen af Selvstyrets kommende nye ERP system og ikke mindst være superbrugeren af systemet
 • Administrering af tidsregistrering for personale

Vi forventer at du:

 • har en god økonomisk og administrativ profil med sans for beslutningsprocesser
 • har gode samarbejdsevner og trives i samspillet med kolleger med andre fagprofiler
 • har konkret erfaring med økonomistyring og driftsøkonomi
 • har en relevant økonomisk og administrativ uddannelse, gerne som AU’er i økonomi og ressourcestyring
 • har gode formuleringsevner på grønlandsk og dansk, såvel mundtligt som skriftligt
 •  

Ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 18. marts 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12

Bolig
Der kan til stillingen ikke anvises personalebolig.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse kan ske som tjenestemand, hvis man i forvejen er ansat som tjenestemand i Grønland.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bibliotekschef Elisa Petersen elisa@katak.gl. Se mere om biblioteket på www.katak.gl.

 

Genopslag - Teamleder til Groenlandica

Der er en attraktiv og spændende lederstilling ledig hos Nunatta Atuagaateqarfias afdeling Groenlandica, Grønlands Nationalbibliotek. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019.

Drømmer du om at arbejde med både nye og gamle materialer, og være med til at bevare Grønlands kulturarv? Kan du sætte dine lederkompetencer i spil både overfor medarbejdere og øvrige ledere, og kan du arbejde med kort -som langsigtede strategier? Så er det netop dig vi søger.

Det vil være dit ansvar i samarbejde med medarbejderne hos Groenlandica at styrke netværk med kulturelle instanser og andre.

Dine arbejdsopgaver:

 • Varetagelse af den daglige drift
 • Sikre indsamling af pligtafleveringsmaterialer
 • Have fokus på arbejdsgange med Cicero LMS
 • Sikring af udviklingen af katalogisering af nationalbibliografi ud fra international standard.
 • Igangsætte udviklingsopgaver
 • Skrankevagter i Ilimmarfik Biblioteket. Ilimmarfik Bibliotek er fællesbetegnelsen for Groenlandica og biblioteket ved Grønlands Universitet.
 • Du vil som teamleder i Groenlandica deltage i Nunatta Atuagaateqarfias ledelse, og derudover være biplaceret i et af organisationens øvrige teams

Vi forventer:

 • at du er bibliotekar, arkivar eller har anden faglig relevant videregående uddannelse
 • at du er interesseret i kultur –og samfundsforholdene i Grønland
 • at du har flair for sprog, da vi arbejder med tre sprog, hvorfor grønlandsk, dansk og engelsk er vigtige kompetencer
 • at du er nysgerrig, omhyggelig, loyal og ansvarsbevidst

Ansøgning

Ansøgningsfristen 23. april 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bibliotekschef Elisa Petersen (elisa@katak.gl – på telefon +299 348921). Læs mere om bibliotekerne på www.katak.gl