Pligtaflevering

Dansk
-

Hvad er pligtaflevering?

I Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet handler § 21 om pligtaflevering:

"Det påhviler den, som fremstiller færdige eksemplarer af bøger, aviser, tidsskrifter, årsberetninger, samt cd-rommer, videoer, dvd’er og fonogrammer til udgivelse, at aflevere 3 eksemplarer af hver udgivelse til Nunatta Atuagaateqarfia."

Grunden til kravet om pligtaflevering er, at man i Grønland - som i alle andre lande - ønsker at bevare et antal eksemplarer af alt, som udgives. 

Ved at aflevere 3 eksemplarer af alle udgivelser til Groenlandica er udgiverne med til at sikre en meget vigtig del af den grønlandske kulturarv for eftertiden.

Materiale der skal pligtafleveres, afleveres på eller sendes til:

Groenlandica 
Manutooq 1
Postboks 1074
3900 Nuuk