E-ressourcer

Dansk
Elektroniske ressourcer

Hjemmesider fra Grønland

Sprogressourcer til grønlandsk

DAKA – dansk-grønlandsk og grønlandsk-dansk ordbog

Digital ordbog fra Ilinniusiorfik og Oqaasileriffik. Ordbogen er sidst opdateret i 2010

Ordbog 

Det grønlandske sprogsekretariats digitale sprogressourcer

Det grønlandske sprogsekretariat har udarbejdet sprogværktøjer til hjælp for den daglige brug af det grønlandske skriftsprog. 

oqaasileriffik.gl/da/ - klik på ”Værktøjer”

Under menupunktet ”Værktøjer” på deres hjemmesides hovedmenu finder man digitale funktioner såsom en grønlandsk ”Stavekontrol” til download, en ”Ordgenerator” til grønlandske ord, en grammatisk ”Ordanalysator”, ”Kleinschmidt konverter”, der er en funktion til omdannelse af gammel retskrivning til ny retskrivning mv.

 

Statistik

Grønlands Statistik

Nyere statistik om grønlandske forhold. Man kan selv generere statistiske årbøger på sitet og hente statistiske informationer om særlige områder efter eget valg. Ældre statistiske informationer findes på tryk hos Groenlandica. 

www.stat.gl/default.asp?lang=da

 

Geografiske kort

Asiaqs kort

Digitalt grundkort over alle grønlandske byer og bygder med tekniske og topografiske informationer. Kortet er også anvendeligt til verifikation af stednavne.

www.asiaq-greenlandsurvey.gl/grundkortet/

 

Selvstyrets udgivelser

Naalakkersuisuts publikationer

Digitaliserede publikationer om emner, der ligger under den offentlige forvaltning i Grønland, udgivet af hhv. Grønlands Hjemmestyre og Selvstyre fra 2002 til i dag.

naalakkersuisut.gl//da/Publications

 

Forskningspublikationer

Publikationer fra Ilisimatusarfiks forskere

Et bredt udvalg af digitale publikationer om emner, der optager Ilismatusarfiks forskere. Bredden ligger fra debatindlæg til forskningsartikler. 

da.uni.gl/publikationer.aspx

Publikationer fra Pinngortitaleriffiks forskere

Et bredt udvalg af digitale publikationer om emner, der optager Pinngortitaleriffiks forskere. Bredden ligger fra videnskabelige artikler til mødedokumenter.

natur.gl/forskning/publikationer/

Publikationer fra Grønlands klimaforskningsinstitut

Ph.d.-afhandlinger, rapporter og andre videnskabelige udgivelser om klimaforskning.

gcrc.gl/publications/theses/

 

Hjemmesider fra andre lande

Aviser og tidsskrifter

Tidsskriftet Grønland

Tidsskriftet Grønlands hjemmeside indeholder illustrerede artikler om grønlandske og arktiske forhold og er udgivet af Det grønlandske Selskab siden 1953. Databasen indeholder samtlige 50 årgange af tidsskriftet fra 1953-2002. 

www.tidsskriftetgronland.dk

Tidsskrift.dk

Digitaliseringsprojektet tidsskrift.dk er lavet af Det Kongelige Bibliotek i Danmark og rummer frit tilgængelige artikler om blandt andet Grønland og Arktis fra et meget bredt spektrum af nordiske tidsskrifter.

tidsskrift.dk/

Andre digitaliserede tidsskrifter og nyhedsmedier om Arktis og Grønland kan desuden findes via Polarbibliotekets linksamling. Se nedenfor.

 

Bibliotekssamlinger

Polarbibliotekets lister over databaser relateret til grønlandske og arktiske studier

Polarbiblioteket er specialbibliotek med fokus på de arktiske regioner. Det er udviklet i samarbejde med Grønlandske og Arktiske Studier på Københavns Universitet, samt organisationen Arktisk Institut.

tors.ku.dk/biblioteker/polarbiblioteket/

I venstre sidemenu under punktet ”Polarbiblioteket” finder man hovedindgangen til Polarbibliotekets mange lister over links til online-ressourcer, fra Sermitsiaq.ag og KNR.gl i Grønland og til Center for World Indigenous Studies i USA. De fleste af ressourcerne er gratis tilgængelige for alle og rummer et bredt spektrum af emner og ressourcer om Arktis og oprindelige folk fra arktiske egne.

Under f. eks. menupunktet ”´Databaser” kan man finde et bredt udsnit af links til historiske arktiske billeder, databaser over inuitkultur i Canada, publikationer om det nordlige Rusland, forskningsprojekter om oprindelige folk, grønlandske fortællinger med registreringsdata mv. 

tors.ku.dk/biblioteker/polarbiblioteket/databaser/

Sonnes base under Arktisk Institut

Mag. art. Birgitte Sonne har udarbejdet en base over grønlandske fortællinger, sagn og myter med registreringsdata. Heraf er ca. 2150 i oversættelse eller resumé og ca. 130 stk. er blot registrerede. Materialet stammer fra samlinger af Heinrich Rink, Knud Rasmussen, Gustav Holm, William Thalbitzer, Erik Holtved, Paul-Émile Victor, Jens Rosing, Otto Sandgren, Hans Lynge, Mâliâraq Vebæk, Martêraq Nielsen m.fl. 

Der findes en vejledning til søgning i Sonnes base på hjemmesiden.  

Hos Arktisk Institut finder man også andre digitaliserede materialer, herunder samlingen Arktiske Billeder.

arktiskinstitut.dk/index.php?id=77

Det Kongelige Biblioteks digitale ressourcer fra og om Grønland

Det Kongelige Bibliotek (KB) i Danmark har mange digitaliserede ressourcer om eller fra Grønland. De er gratis at bruge. 

Generel søgning

Den brede indgang til KB’s digitaliserede materialer om eller fra Grønland findes her: 

soeg.kb.dk/discovery/search?vid=45KBDK_KGL:KGL&lang=da 

Brug filtrene i venstre sidemenu til lettere at finde digitaliserede billeder, kort, tidsskrifter, pjecer mv. Hvis der står ”Tilgængelig online” udfor et indslag på listen, kan man få direkte adgang til det via klik. 
Ilisimatusarfik Bibliotek har i samarbejde med Nunatta Atuagaateqarfia, Groenlandica og Det Kongelige Bibliotek fået digitaliseret bøger trykt på grønlandsk før år 1900.

Specialsamlinger

Nogle af KB’s specialsamlinger giver også direkte adgang til en del af deres digitale materialer her: 

www5.kb.dk/editions/any/2009/jul/editions/da/

Især samlingen ”Kort & Atlas” og samlingen ”Billeder” rummer digitaliserede historiske materialer om eller fra Grønland, men også eksempelvis samlingen ”Vesterlandske håndskrifter” har relevante skrifter, herunder grønlandske sange og sagn.

 

Historiske dokumentarfilm

Filmcentralen

Det Danske Filminstitut har en stor base over især digitaliserede historiske dokumentar- og kortfilm om eller fra Grønland. 

filmcentralen.dk/

De fleste film kan alle få gratis adgang til hjemmefra, men der er også en sektion med undervisningsmaterialer på sitet, som kræver særlig adgang.