Samlinger

Dansk
Groenlandicas samling består af to hovedsamlinger: Nationalsamlingen og den åbne videnskabelige samling.

Nationalsamlingen

I nationalsamlingen indgår pligtafleverede materialer og andre historisk betydningsfulde kilder. De er udgivet i Grønland, er med grønlandsk sprog eller handler om Grønland. I nationalsamlingen bevares de for eftertiden. 

I Groenlandica findes mange materialetyper, herunder bøger, audiovisuelle materialer, plakater og andre udtryk fra Grønlands kulturarv. De fleste materialer hos Groenlandica er offentliggjort. Dog er håndskrevne manuskripter til udvalgte værker fra Grønlands historie en særlig undtagelse, da disse også indsamles af Groenlandica. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA), Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, indsamler også upublicerede manuskripter.

Læs mere om NKA

Groenlandica indsamler også aviser, tidsskrifter og blade udgivet i Grønland, historisk og i dag. Indsamlingen er løbende og det tilstræbes at gøre alle titler så komplette som muligt ved at indsamle alle numre. Småtryk, herunder pjecer, foldere, kataloger, vejvisere, reklametryksager, eksamensopgaver mv. indsamles i et omfang, der er dækkende i forhold til belysning af den historiske udvikling. 

Nationalsamlingens indhold er tilgængelig efter forudgående aftale med bibliotekarerne. Hvis man finder et materiale, når man søger på katak.gl og klikker på titlen, står der ”Kan ikke reserveres” i nogle tilfælde. Det betyder faktisk, at materialet ikke er til hjemlån, men man kan henvende sig til bibliotekarerne og få lov at se materialet på stedet. 

Kontakt Groenlandicas bibliotekarer 

Specialsamlingerne

Donationer af samlinger fra en række personer, der har værdi som kilder til Grønlands samfundsudvikling og kulturarv. De kan for eksempel illustrere et verdensbillede eller dække store emneområder.

Samuel Kleinschmidts samling

Samuel Kleinschmidts (1814-1886) var sprogforsker, seminarielærer, brødremissionær og lærebogsforfatter. Hans samling består af en del af hans personlige bibliotek, manuskripter og korrespondance. 

Knud Oldendows samling

Knud Oldendow (1892-1975) var uddannet jurist, landsfoged for Grønland og senere direktør for Grønlands styrelse i perioden 1925 til 1948. Hans samling består af bøger, billeder, lovstof, fotografier, manuskripter mv. om og fra Grønland. Nogle af de ældste historiske udgivelser om Grønland findes af historiske årsager kun i Knud Oldendows samling, ikke i nationalsamlingen. 

Svend Frederiksens samling

Svend Frederiksen (1906-1967) var polar- og inuitforsker. Hans samling består af bøger og tidsskrifter, der afspejler hans forskningsinteresser. Den rummer også manuskripter, fotos, lydoptagelser og notater fra hans virke i forhold til Arktis.

Jonathan Petersens samling

Jonathan Petersen (1881-1961) uddannet lærer, organist, seminarielærer, komponist, tekstforfatter og ordbogsforfatter. Hans samling består af bøger, noder, sangtekster, manuskripter og notater, der afspejler hans virke og interesser.

Frederik Nielsens (Faré) samling

Frederik Nielsen (1905-1991) uddannet lærer, medlem af Grønlands landsråd 1957-1969, direktør for KNR og forfatter. Hans samling består af bøger og manuskripter, samt lydoptagelser på spolebånd med sagn, musik og trommedans fra perioden omkring 1960.

Emil Rosings samling

Emil Rosing (1939-2010) uddannet lærer, Direktør for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, maler, forfatter og lærer. Hans samling består af de bøger og tidsskrifter, der tilhørte ham.

Jonathan Motzfeldts samling

Jonathan Motzfeldt (1938-2010) uddannet lærer, præst og landsstyreformand. Hans samling består af de bøger, der tilhørte ham, samt en lille samling fotos og andre personlige materialer. 

Kristian (Aaju) Olsens samling 

Kristian (Aaju) Olsen (1942-2015) uddannet lærer. billedkunstner, forfatter og oversætter. Hans samling består af arkivalier i form af manuskripter, dagbøger, undervisningsmaterialer og korrespondance, samt få bøger. 

Den videnskabelige samling

Den åbne videnskabelige samling består af et udvalg af materialer, der er relevante for udforskning af grønlandske forhold og det arktiske område. 

Groenlandicas videnskabelige samling er tilgængelig for offentligheden uden forudgående aftale. Materialerne er til hjemlån eller læsning, gennemsyn eller aflytning i biblioteksrummet. De er fortrinsvis opstillet i de samme rum som de materialer, der er til benyttelse for studerende, undervisere og forskere i Illisimatusarfik, Grønlands Universitet, men Groenlandicas materialer er tilgængelige for alle borgere i Grønland. 

I den åbne videnskabelige samling indgår også ekstra eksemplarer af mange værker fra nationalsamlingen, som kan lånes af alle.  

Groenlandicas udvalg af e-ressourcer fra andre samlinger