Historie

Dansk
Lidt om Groenlandicas historie.

De tidligste biblioteksplaner for Grønland blev skitseret tilbage i 1700-tallet. Disse biblioteker var forbeholdt de danske kolonister. I første halvdel af 1800-tallet oprettede missionærer udlånssamlinger til den grønlandske befolkning. En egentlig folkebibliotekslovgivning kom dog først i 1956.

Som et resultat af folkebibliotekslovgivningen i 1956 blev den første uddannede bibliotekar, Hans Westermann, ansat i Grønland. Westermann ledede opbygningen af Grønlands folkebiblioteksvæsen i 1950'erne og stod for omstruktureringen i forbindelse med, at Grønland selv overtog ansvaret i 1979.

Det var Westermann, der tilbage i 1950'erne lagde grunden til Groenlandica-samlingen. I begyndelsen var samlingen dog primært tænkt som en museumssamling med gamle grønlandske udgivelser.

Med Hjemmestyret i 1979 overtog Grønland selv ansvaret for biblioteksvæsenet.

7. marts 2008 åbnede Groenlandica i de nye rammer i Ilimmarfik.