Groenlandicas historie

Dansk
-

Hans Westermanns kartotekskort

Opbygningen af Groenlandica-samlingen

I 1956 ansættes den første uddannede bibliotekar i Grønland, Hans Westermann (f. 1929 - d. 2000). Motzfeldt Hammeken (f. 1922 – d. 2009) var ansat som deltidsbibliotekar inden Hans Westermann tog over og havde forinden gjort et stort arbejde indenfor biblioteksvæsenet. Hans Westermann arbejdede med biblioteksstrukturen i Grønland helt op til 1985, hvor han gik på pension.

(Westermann, Hans. De grønlandske bibliotekers historie. Kbh., 1963)

”Betegnelsen ”Grønlandicasamlingen” dækker ikke over bibliotekets almindelige udlånssamling af bøger på grønlandsk og bøger om Grønland., men derimod over en studiesamling, som indeholder ikke ubetydelige dele af den litteratur, der gennem tiderne er trykt på grønlandsk samt en lang række danske og udenlandske bøger om Grønland og den øvrige arktiske verden…

Samlingen indeholder allerede nu en del betydelige og sjældne ting, og en meget stor og værdigfuld tilvækst fik samlingen, da Grønlands Landsråd i 1958 bevilgede penge til indkøb af eskimoforskeren, professor William Thalbitzers efterladte bogsamling. Denne samling alene indhold op mod 4000 numre, en hel del dog småtryk og særtryk. ”

Branden og restaureringen af de sjældne værker

9. februar 1968 opstod en brand ved en gasulykke under en ombygning i det daværende grønlandske landsbibliotek i Godthaab. Man var i gang med at opføre et brandsikret rum til den særlige Groenlandica-samling. På grund af faren for eksplosion kunne man ikke redde materialerne ud og de sjældne værker fra Groenlandica-samlingen.

Læs den første artikel om branden på forsiden af avisen Atuagagdliutit  nr. 4, 1968 på den digitale tidsskriftside Aviisitoqqat.gl  her

Materialerne fra branden var frosset til is. Man bevarede nedfrysningen af bl.a. herrnhut-missionær Samuel Kleinschmidts (f. 1814 – d. 1886) manuskripter og sendte dem til Danmark i frossen tilstand for at tø dem langsomt op, konservere og restaurere dem. Processen med at optø, konservere og restaurere frysetørrede materialer var en verdensomspændende nyhed.

Læs mere om processen i avisen Atuagagdliutit  nr. 17, 1968 på den digitale tidsskriftside Aviisitoqqat.gl her 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Samuel Kleinschmidts håndskriftsamling): Her kan man se på materialets kant at den både har været våd og brændt. Groenlandica har modtaget materialet fra restaureringen 11.09.1978.

 

Hans Westermanns indsamling

En indsamling af de tabte sjældne litterære værker blev iværksat af landsbibliotekar Hans Westermann og der kom donationer ind. Tidligere direktør Knud Oldendows (f. 1892 - d. 1975) unikke og sjældne bogsamling blev i 1964 før branden overdraget til Grønlands Landsråd, men den var ikke kommet til Grønland endnu da branden indtraf. I samlingen findes flere enestående eksemplarer af grønlandsk litteratur fra 17-1800-tallet.
Samlingen findes i dag iblandt Groenlandicas special-samlinger, som du kan læse mere om på vores hjemmeside her

(Høyer, Benny. ”Det grønlandske Landsbiblioteks groenlandicasamlinger.” Forskning/Tusaut 1-2 (1980): 2-6)

 ”Landsbiblioteket har i længere tid indsamlet litteratur til sine groenlandica-samlinger, men det er først i forbindelse med bibliotekernes overgang til hjemmestyre, at disse opgaver præciseres i lovgivningen…

Heldigvis blev et større antal titler skænket Landsbiblioteket af private og af institutioner, ligesom der over en 3-årig periode blev bevilget i alt 1,8 millioner kroner ekstra til indkøb af groenlandica, og i løbet af nogle år fik Landsbiblioteket således igen en god samling litteratur på grønlandsk – og om Grønland...

Ingen af Landsbibliotekets groenlandica-samlinger er nemlig åbne for lånerne; - lånerne har altså ikke selv den direkte adgang til samlingernes bøger, men skal henvende sig til personalet ved Landsbiblioteket for at få de ønskede bøger hentet frem fra samlingen. ”

Pligtaflevering

Pligtaflevering til Groenlandica er siden 1979 skrevet ind i den grønlandske folkebibliotekslovgivning og det betyder at alt udgivet materiale i Grønland uanset sprog skal afleveres i 3 eksemplarer som pligtaflevering til Groenlandica og dermed bevares som Grønlands kulturarv. I 2014 blev det udvidet til også at omfatte elektroniske medier som f.eks. cd og dvd’er.
Læs mere om pligtaflevering på vores hjemmeside her

Brugernes adgang til samlingen

Groenlandica kataloget blev udgivet i 1986 af bibliotekar Benny Høyer. Ved udgivelsen af Groenlandica kataloget bliver det muligt for biblioteksbenyttere og andre interesserede at få et samlet overblik over samlingens indhold. Kataloget kan ses på de grønlandske biblioteker.  
Læs om udgivelsen fra avisen Atuagagdliutit nr. 8, 1987 på den digitale tidsskriftside Aviisitoqqat.gl her

© AG Arkiv

Før 1993 havde brugere mulighed for at søge titel, forfatter og serie på kartotekskortene, som krævede at man var fysisk til stede på biblioteket.

I 1993 blev materialerne inddateret på et bibliotekssystem. Ved litteratursøgning kan brugeren henvende sig til bibliotekaren som søger i bibliotekssystemet, finde litteratur ved hjalp af plakater med Dk5 eller ved skiltning i biblioteksrummet.

I 2007 fik brugerne mulighed for at søge litteratur hjemmefra via internet.

Groenlandica flyttede i 2008 til Ilimmarfik, Universitetsparken og deler biblioteksrummet med Universitetets bibliotek. Brugere har nu mulighed for at tilgå udlåns materialerne og se materialer som ikke er til udlån på biblioteket.

Groenlandica har i samarbejde med vestnordiske lande digitaliseret Atuagagdliutit og et par lokalaviser i 2008. Man kan komme ind på www.timarit.is også ved at skrive www.aviisitoqqat.gl

I 2009 blev grønlandske emneord implementeret i katalogiseringen, det vil sige at brugere kan anvende grønlandske ord ved søgning i biblioteksbasen.

I 2013 fik Nunatta Atuagaateqarfia ny hjemmeside hvor brugere kan søge materialer ligeledes reservere materialer.

I 2017 blev Groenlandicas materialebeholdning uploadet til netpunkt.dk, hvor danske biblioteker har mulighed for at se hvilke materialer Groenlandica har og kan låne fra udlånssamlingen.

I forbindelse med markering af grønlandske forfattere blev katalogposterne beriget med mere information, så brugere får mere information.