Reglement

Dansk
Det er gratis at benytte biblioteket og låne bibliotekets materialer.

Du kan låne alle de bøger, du vil, men max. 5 spil/film.

Biblioteket kan opkræve betaling for prints, fotokopier og for særlige ydelser, bestilt af brugeren.

Sådan bliver du låner:

For at blive registreret som låner, skal du medbringe din bopælsattest eller anden legitimation med cpr.nr., f.eks. kørekort.
Lånerkortet er gratis og personligt. Du er ansvarlig for det, der lånes på kortet.

Du kan kun have ét gyldigt lånerkort. Mister du lånerkortet kan du blive opkrævet 20 kr. for et nyt. 
Husk at give besked, hvis der er ændringer, hvis du får ny e-mail, nyt telefonnummer eller du flytter.

Børn:

For at få lånerkort skal forældre/værge til børn og unge under 18 år komme på biblioteket og udfylde og underskrive indmeldelsesblanketten. Denne udleveres ved receptionen på biblioteket.

Sådan låner du:

For at låne skal du anvende dit lånerkort og den pinkode, du selv har valgt.

Lånetid, fornyelse og aflevering:

Bøger, tidsskrifter, lydbøger

31 dage

Ugeblade, julebøger o.l

14 dage

Spil og film

7 dage

Du kan forny én gang, hvis lånetiden ikke er overskredet, og hvis materialet ikke er reserveret. Biblioteket kan forlænge materialet yderligere én gang, hvis muligt.

Materialet skal afleveres i samme stand, som det blev lånt.

Du kan reservere bibliotekets materialer uden gebyr.

Fjernlån:

Biblioteket kan bestille bøger fra biblioteker i Danmark og visse lande mod et gebyr på kr. 30,- pr. titel, der betales ved afhentning af materialet.